Gmina Łochów
Powróć do: strona główna

Gmina Łochów

 

Miejsko – wiejska Gmina Łochów położona jest w północno-zachodniej części powiatu węgrowskiego, w podregionie ostrołęcko – siedleckim województwa mazowieckiego. Ośrodkiem administracyjnym i usługowym gminy jest siedmiotysięczne miasto  Łochów, sąsiadujące z kompleksem leśnym Lasy Łochowskie, będącym częścią Puszczy Kamienieckiej. Sieć osadniczą gminy tworzą: miasto Łochów oraz 31 wsi, tworzące 31 sołectw.

Gmina graniczy z gminami: Sadowne, Stoczek i Korytnica z powiatu węgrowskiego, z  gminą Jadów z powiatu wołomińskiego oraz z gminami Brańszczyk i Wyszków z powiatu wyszkowskiego. Łochów, siedziba władz gminy, jest drugim obok Węgrowa, miastem powiatu węgrowskiego i jednym z 85 miast województwa mazowieckiego.

Niewątpliwie jednym z atutów naszej gminy jest bliskie położenie na północny wschód od Warszawy i  linia kolejowa Rail Baltica z dogodnymi połączeniami z dużymi miastami w Polsce.

Położenie Gminy Łochów na tle Polski i Powiatu Węgrowskiego 

Położenie gminy Łochów na tle Polski, województwa mazowieckiego i powiatu węgrowskiego.

Gmina Łochów jest największą gminą wśród dziewięciu gmin powiatu węgrowskiego, zarówno pod względem liczby ludności (ponad 17 tys.)  jak i powierzchni (196 km2), co stanowi 16,1% powierzchni powiatu.

Położenie gminy nad rzekami Bug i Liwiec w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego stwarza atrakcyjne warunki do rekreacji. Walory przyrodnicze w połączeniu z zachowanymi obiektami o walorach kulturowych dają duże możliwości rozwoju turystyki.

Mapa Gminy Łochów

 

Herb Łochowa (gminy Łochów) przedstawia w zielonej tarczy herbowej żółtą głowę łosia.
Obowiązuje od  20 maja 2008, autorem jest grafik Andrzej Heidrich. Herb jest  zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA.

 

 

Herb Łochowa, na zielonym polu zółta głowa łosia

 

 

Flaga Gminy Łochów

 

Flaga Gminy Łochów